अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2021-2022 - या 14 जिल्ह्यांच्या याद्या आल्या Ativrushti Nuksan Bharpai Yadi आली - आम्ही कास्तकार™
x
ओठांमध्ये गॉगल धरलेल्या केतकीच्या फोटोने इंटरनेटवरच वातावरण तापवलं आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील चालू पिकांचे बाजारभाव । Bazar Bhav Today कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल तर…अशी मिळवा आर्थिक मदत