व्यवसाय योजना: काळी मिरी व्यवसायात 10 हजार रुपये गुंतवले, कमाई लाखात आहे. बिझनेस प्लॅन 10 हजार रुपये काळी मिरी व्यवसायात गुंतवलेले उत्पन्न लाखात आहे - आम्ही कास्तकार™
x
ओठांमध्ये गॉगल धरलेल्या केतकीच्या फोटोने इंटरनेटवरच वातावरण तापवलं आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील चालू पिकांचे बाजारभाव । Bazar Bhav Today कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल तर…अशी मिळवा आर्थिक मदत